บริการของเรา

Residential Interior

บริการออกแบบตกแต่งภายใน

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร

บริการออกแบบตกแต่งภายใน โดยมุ่งเน้นให้ผลงานออกมาทันสมัยเป็นเอกลักษณ์ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ออกแบบให้เหมาะกับพื้นที่ที่อยู่อาศัย ให้ความรู้สึกน่าอยู่และสามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างสะดวกสบาย

การเลือกใช้วัสดุเป็นไปตามความเหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการและสไตล์ของผู้อยู่อาศัย

Residential Exterior

บริการออกแบบตกแต่งภายนอก

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร

บริการออกแบบตกแต่งภายนอก มุ่งเน้นการปรับปรุงลักษณะภายนอกของอาคารเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม ด้วยการออกแบบตามสไตล์ของเจ้าของโครงการ ให้มีความโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย

ในการออกแบบ เราจะเลือกใช้วัสดุที่ดีทนทานต่อสภาพอากาศและเหมาะกับรูปแบบอาคาร ให้ผลงานออกมาเป็นไปตามสไตล์/เอกลักษณ์และงบประมาณของเจ้าของโครงการ

Residential Design Development

บริการออกแบบและพัฒนา

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร

บริการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงาน ของบริษัทเน้นการสร้างสถานที่ที่น่าอยู่และทันสมัย ทั้งนี้ด้วยการนําเอาแนวคิดนวัตกรรมมาผสมผสานในดีไซน์ ทําให้ทั้งบริเวณทํางานและที่อยู่อาศัยมีความสมดุลระหว่างความสวยงามและความสะดวกสบาย

การออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัย เราให้ความสําคัญกับความสง่างาม การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม และรายละเอียดที่สําคัญ เพื่อให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยดูน่าอยู่และออกแบบให้เข้ากับสไตล์ของผู้อยู่อาศัย

Retail Space

บริการออกแบบพื้นที่ให้เช่า

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร

บริการออกแบบ retail space มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ ที่มีอยู่จำกัด ให้ออกมาน่าสนใจสำหรับลูกค้า

บริการนี้มุ่งเน้นการจัดทําพื้นที่ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่จะนําเสนอ การจัดวางสินค้าที่สามารถดึงดูดลูกค้า และการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้แสง สี และวัสดุเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม

Corporate Office

บริการออกแบบบริษัทและสำนักงาน

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร

บริการออกแบบบริษัทและสํานักงาน มุ่งเน้นให้ผลงานออกมามีเอกลักษณ์ สร้างความรู้สึกมั่นใจให้กับองค์กรและผู้เข้ามาเยี่ยมองค์กร

การออกแบบเน้นให้ตรงตามความต้องการและการใช้งานที่สะดวกสบาย เพื่อสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

Construction

บริการรับเหมาก่อสร้าง

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร

บริการรับเหมาก่อสร้าง เรามุ่งเน้นการดําเนินโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกำหนด การดำเนินงานก่อสร้าง เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดี ถูกต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้าง และเลือกใช้วัสดุตามที่แบบกำหนด เพื่อให้ได้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า

การรับเหมาก่อสร้างทั้งนี้เราให้บริการทั้งในกรณีที่ทางลูกค้ามีแบบก่อสร้างแล้ว และยังไม่มีแบบก่อสร้าง

CONFIDE DECOR

ให้บริการออกแบบภายนอก ออกแบบตกแแต่งภายใน แบบครบวงจร
เพื่อให้เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของมากที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม
064 289 1498

อีเมล
confidedecor@gmail.com